Jak na kácení stromů?

Potřebujete poradit s kácením stromů? V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o správných postupech, nástrojích a bezpečnosti při kácení stromů. Od přípravy až po odstraňování pařezů, máme pro vás podrobné informace. Přečtěte si náš blogový článek na téma: Jak na kácení stromů?

1. Příprava na kácení stromů:

Než se pustíte do samotného kácení stromu, je důležité připravit se na tento proces. Zde je několik kroků, které byste měli zvážit:

 • Vyberte vhodný strom k pokácení: Při výběru stromu k pokácení zvažte jeho zdravotní stav, polohu a blízkost k okolním objektům.
 • Získání povolení: Ujistěte se, že máte veškerá potřebná povolení a informace o místních předpisech týkajících se kácení stromů.
 • Bezpečnostní opatření: Zajistěte, aby bylo kácení stromu bezpečné pro vás i vaše okolí. Použijte ochranné pomůcky, jako jsou helma, rukavice a ochranné brýle.
 • Stanovení směru pádu: Určete správný směr pádu stromu tak, aby nedošlo k poškození okolních objektů nebo bezpečnostních rizik.

2. Správné použití nástrojů pro kácení stromů:

Kácení stromu vyžaduje použití správných nástrojů, abyste dosáhli bezpečných a efektivních výsledků. Zde je seznam nástrojů, které budete potřebovat:

 • Motorová pila: Motorová pila je nezbytným nástrojem pro kácení stromů. Vyberte si pila s dostatečnou výkonem a délkou meče pro vaše potřeby.
 • Řetězová pila: Řetězová pila je užitečným nástrojem pro odstranění větví a zpracování dřeva po kácení stromu.
 • Sekery a sekerky: Sekery a sekerky jsou vhodné pro menší stromy a odstranění menších větví.
 • Lano a klíny: Použití lana a klínů je nezbytné pro správné směrování pádu stromu.

3. Postup kácení stromu:

Při samotném procesu kácení stromu je důležité dodržovat určité postupy. Zde je několik kroků, které vám pomohou kácet stromy efektivně:

 • Odebírání větví: Začněte odstraněním menších větví pomocí řetězové pily nebo sekyry. Pracujte od vrcholu stromu dolů.
 • Značení řezů: Před provedením hlavního řezu označte řezy, které určují směr pádu stromu a řezy pro odstranění pařezu.
 • Hlavní řez: Proveďte hlavní řez přibližně jednu třetinu až polovinu výšky stromu. Tento řez by měl být proveden ve směru pádu stromu.
 • Druhý řez: Provádějte druhý řez za hlavním řezem na opačné straně stromu. Tento řez by měl vytvořit klín, který pomáhá usměrnit pád stromu.
 • Kácení stromu: Po provedení hlavního a druhého řezu můžete pokračovat ve skácení stromu. Ujistěte se, že jste v bezpečné vzdálenosti od stromu a použijte lano nebo

TIP: Na kácení stromů a rizikové kácení stromů v Ostravě a okolí se obraťte na naše odborníky.

Rizikové kácení stromů je proces, který vyžaduje technologický postup kácení stromů a vhodné nástroje. Bezpečnost by měla být vždy na prvním místě, a proto je důležité dodržovat správné techniky a mít znalosti o kácení stromů. Použití vhodné motorové pily, řetězové pily, seker a lan je nezbytné pro efektivní a bezpečné kácení stromů.

Při kácení stromu je důležité odstranit větve, označit řezy a provést hlavní a druhý řez ve správném směru pádu stromu. Bezpečnostní opatření, jako je použití lana a klínů na kácení stromů, pomáhají zajistit správné směrování pádu stromu a minimalizovat riziko nehod.

Pamatujte však, že kácení stromu může být nebezpečné a vyžaduje odborné znalosti a dovednosti. Pokud nejste zkušený v kácení stromů, je lepší se obrátit na profesionály, kteří májí potřebné zkušenosti a vybavení.

Doufáme, že vám tento článek poskytl užitečné informace o kácení stromů. Nezapomeňte vždy dodržovat bezpečnostní opatření a postupy a mít na paměti důležitost ochrany přírody. Kácení stromů by mělo být provedeno s ohledem na životní prostředí a s plným respektem k přírodě. Nezapomeňte na případné povolení ke kácení stromů.

 

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Sdílet tento příspěvek: