Nezapomínejte na bezpečnostní a zdravotní ořezy stromů

Starost o zahradu znamená čas od času provést i bezpečnostní a zdravotní ořezy stromů. Jde o činnost, která stromy udržuje v kondici, a ty pak mohou stát další dlouhé roky na svém místě, aniž by vás či okolí ohrožovaly. U ovocných stromů je po jejich správně provedeném ořezu plusem také větší úroda. Více o podmínkách a způsobech se dozvíte dále.

Co je zdravotní ořez stromů?

Jak název napovídá, zdravotní ořez stromů má za cíl udržet jejich dobrý zdravotní stav, aby mohly co nejdéle setrvat na svém stanovišti, a to vitální a bezpečné pro své okolí. Při řezu zkraťte či odstraňte suché a odumírající větve, pak také části napadené chorobami, škůdci nebo poškozené mechanicky. Při zdravotním řezu nezapomeňte ani na větve, které se navzájem kříží a nevhodně zahušťují korunu, a také na kodominantní a tlaková větvení. Upravuje se v případě potřeby i podchodná a podjezdová výška stromu.

Někdy je třeba provést i bezpečnostní řez stromů

Variantou zdravotního řezu je bezpečnostní ořez stromů. Ten zajišťuje aktuální provozní bezpečnost stromu a odstraňují se při něm větve či části koruny hrozící pádem, které by mohly způsobit škody na zdraví i majetku, tzn. opět větve suché, zlomené či jinak mechanicky poškozené. Jde o minimální řez, který je také finančně nejméně nákladný.

Péče o stromy zahrnuje i další druhy řezů

V rámci péče o stromy jsou tu i další druhy ořezů, které se stejně jako bezpečnostní a zdravotní řadí do řezů udržovacích. Je to řez prosvětlovací, díky kterému proniká do koruny více světla a ta i lépe odolává větru, řez redukční, kterým se zmenší velikost či hmota stromu, a řez symetrizační sloužící k odstranění větví narušujících těžiště stromu.

Kdy je vhodný čas na ořez stromů?

Pokud vás zajímá, kdy ořez stromů můžete provést, pak je to u zdravotního řezu doba jejich plné vegetace, tedy od začátku dubna, na rozdíl třeba od kácení, ke kterému se přistupuje naopak v době vegetačního klidu (od. 1. listopadu do 31. března). Zdravotní ořez stromů se provádí minimálně jednou za 5 až 10 let, vždy se ale řiďte aktuálním stavem té které dřeviny. Bezpečnostní ořez stromů pak můžete provádět kdykoli během roku, vhodný interval mezi ošetřeními je 2 až 6 let a samozřejmě vždy dle potřeby a aktuálního stavu.

Nezapomínejte ani na ošetření starých stromů

Pravidelné ošetření starých stromů byste také neměli opomíjet. Vhodnou péčí jim zajistíte další roky růstu a to v takovém stavu, kdy nebudou ohrožovat vás ani své okolí a mohou více plodit v případě stromů ovocných. Správně ošetřovaný strom se může dožít i mnoha stovek let oproti tomu, který roste bez zásahů.

  1. Stromy jsou po ořezu stabilnější a odolnější proti rozlomení.
  2. U ovocných stromů si řezem zajišťujete vyšší úrodu – nadúroda na nejvíce plodných, ale příliš dlouhých větvích znamená jejich zlomení.
  3. Ořez podporuje růst nových výhonů, které mají větší i silnější listy, což přináší více energie ze slunce pro celý strom.

Je ale třeba říci, že u starých stromů se musí k ořezu přistupovat s respektem a ideálně s mnohaletými zkušenostmi, pak mu zásahy opravdu prospějí a naopak neublíží. Na stejné zákroky totiž nikdy nebude reagovat podobně jako mladé stromky, které snesou více a také se rychleji vzpamatují.

Dbejte na posouzení zdravotního stavu stromů

Jako majitel pozemku, na kterém strom roste, máte povinnost se o stromy starat a nesete za ně odpovědnost. Není proto od věci si čas od času nechat provést posouzení zdravotního stavu stromů. Ne vždy totiž musí být poškození patrná na první pohled a důvod pro zdravotní či bezpečnostní řez nemusíte mít hned ve chvíli, kdy je to potřeba. Posouzení zdravotního stavu stromů zahrnuje tyto činnosti:

  • inventarizaci dřevin (jejich umístění, počet a určení druhu),
  • evidenci základních vlastností (výška, obvod kmene a koruny, věk)
  • vizuální kontrolu (zdravotní stav, provozní bezpečnost, vitalita),
  • stanovení plánu péče a způsobu ošetřování,
  • využití přístrojů k dalšímu hodnocení (tomograf, tahová zkouška).

Je třeba na ořez stromů povolení?

Ke kácení stromů schválení obce potřebujete, bude ale povolení potřeba i k ořezu stromů? Můžeme vás uklidnit, protože pro tuto činnost povolení ani ohlášení ze zákona nepotřebujete. Při ořezání stromů byste se měli ale dle ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky vyhnout poškození stromu, které by vedlo k trvalému snížení jeho ekologických a estetických funkcí či dokonce jeho odumření. Je vhodné se držet odborných doporučení a zachovávat přirozený tvar koruny – nemělo by se jí odstraňovat více jak 30 %, poškození může způsobit také hlavový řez či narušení přirozeného habitu dřeviny.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při ořezech

Při ořezech stromů jde často o práci ve výškách, práci s motorovou pilou atd., a tak je nutné i zde dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě profesionálů jde o celý soubor předpisů, které musí pečlivě dodržovat, aby nedošlo ke zranění jich samých nebo ostatních přítomných osob. Z tohoto hlediska nelze než doporučit odbornou firmu, která má zkušenosti, znalosti a potřebné vybavení ořezání stromů provádět dostatečně bezpečně.

Proto se na nás neváhejte obrátit – vaše stromy ošetříme bezpečně a profesionálně tak, aby zůstaly na vaší zahradě ozdobou ještě dlouhá léta.

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Sdílet tento příspěvek:
Nepromeškejte naše noviky, tipy a triky pro krásnou zahradu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a již vám neunikne žádná novinka z našeho světa!