Zimní údržba jako neopomenutelná povinnost

Co je třeba provádět v rámci zimní údržby komunikací?

Do zimní údržby komunikací spadá několik činností, které je nutné provádět pro to, aby všechny typy komunikací byly pro své užívání bezpečné, tedy schůdné a sjízdné.

 • Odklízení sněhu a ledu ze silnic, chodníků, pozemků a zahrad, ale také ze střech.
 • Odstraňování rampouchů.
 • Posypové práce na komunikacích.

Co je součástí zimní údržby vozovek?

Zimní údržba vozovek zahrnuje soubor prací, legislativa říká, že jejím předmětem je zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti, a to v pořadí podle důležitosti každé komunikace. Podle technologií se rozděluje na odklízení sněhu, odstraňování náledí, posyp, stavbu zásněžek a použití solanky.

Kdo provádí zimní údržbu chodníků?

Zimní údržba chodníků spadá ve většině případů do povinností obce. Ta má často ve vyhlášce uvedeny podmínky a standardy úklidu, stejně jako posypové materiály, které pro tento účel používá. Naopak přístupové chodníky či péče o schody a bezprostřední prostor před vstupem do budovy je pak v režii vlastníka domu.

Co říká na zimní údržbu zákon?

Letní i zimní údržbu komunikací upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláška 104/1997 Sb. Stěžejním bodem je povinnost správce zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti. Zimní údržbu komunikací určuje zákon přesně, dokonce včetně technologických postupů. Zimní období je určeno od 1. listopadu do 31. března. Pokud ale nastane nutnost provést zimní údržbu mimo toto období, přistupuje se k potřebným úkonům bez odkladu.

Vzorový plán zimní údržby obce

Jak bylo řečeno, zákon specifikuje údržbu komunikací. Údržbu místních komunikací potom upravují vyhlášky, které jsou vydávány daným městem či obcí. Vzorový plán zimní údržby obce obvykle obsahuje následující:

 • seznamy udržovaných komunikací, chodníků, také schodišť, lávek atd.,
 • časové rozpětí, ve kterém mají být práce provedené,
 • postup odvozu sněhu z obce,
 • plán pro případ kalamit,
 • štáb zimní údržby – seznam pracovníku a kontaktů.

Proč na zimní údržbu povolat firmu?

Chcete-li mít i v zimě klid na duši, zadejte práce týkající se zimní údržby firmě. S tou si jednoduše domluvíte na plánu a rozsahu údržbu a chodníky i silnice budou v zimním období vždy čisté, bez sněhu a ledu, a to jak na soukromých, tak veřejných místech. Zimní úklid je povinností majitele komunikace a odpovědnost za případné úrazy jde za ním, není tedy radno ho podceňovat.

Technika, která je pro zimní údržbu potřeba

Pro spolupráci s firmou hovoří i množství strojů, které jsou pro zimní údržbu potřeba. Rozdělují se na stroje pro silniční městskou zástavbu, stroje pro silnice a dálnice a chodníkové stroje.

 1. Stroje pro silniční městkou zástavbu jsou vozidla se sypačovou nástavbou a čelní radlicí, která se dá naklápět do obou stran. Často mají také nádrž na solanku a skrápěcí zařízení.
 2. Stroje pro silnice a dálnice jsou podobné těm městským, pouze jsou větší, těžší, s širší radlicí.
 3. Chodníkové stroje jsou naopak zmenšené silniční stroje tak, aby byly schopné pracovat na chodnících s šířkou do 2 metrů.

Vhodné posypové materiály na zimní údržbu

V rámci zimní údržby se používají různé posypové materiály, jejich správné a včasné použití je přitom stěžejní pro to, aby komunikace zůstala dobře sjízdná. Nejčastěji se setkáte s kombinací obou druhů, tedy zdrsňujícího a chemického materiálu v poměru 5:1.

 • Zdrsňující materiály ve formě kamenné drtě nebo štěrkopísku se využívají tam, kde nelze použít chemické prostředky, na křižovatkách a místech, kde je nutné udržet dopravní obslužnost, ve stoupáních a klesáních, v zatáčkách, na zastávkách.
 • Chemické rozmrazovací materiály se používají v závislosti na teplotě, jde o chlorid sodný (okolo -5 °C) a chlorid vápenatý (okolo 15 °C) či jejich směs (-5 až -15 °C). Používá se také solanka, roztok chloridu a vody, který se nanáší přímo nebo na zdrsňující materiál, a pomáhá tak rychleji odstraňovat náledí.

Zajímá vás cena zimní údržby?

Cena zimní údržby komunikací se odvíjí od rozsahu prováděných prací. Pro následnou realizaci pak potřebujeme znát i vaše požadavky, co se týká času počátku úklidu a za jak dlouho má být hotovo. Svou roli hraje také to, zda potřebujete opakovaný úklid v případě, že přes den znovu nasněží. Pokud vás zajímá konkrétní ceník zimní údržby, neváhejte nám poslat svou poptávku. Navrhneme komplexní řešení vašim potřebám na míru.

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Sdílet tento příspěvek:
Nepromeškejte naše noviky, tipy a triky pro krásnou zahradu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a již vám neunikne žádná novinka z našeho světa!